huiswerkklas

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 wordt er in Lokaal 11 in Gerkesklooster huiswerkbegeleiding georganiseerd. Leerlingen aan middelbare scholen in de omgeving kunnen hier onder begeleiding aan hun huiswerk of opdrachten werken, er kan hulp geboden worden bij het plannen, het vinden van informatie voor werkstukken – er is een eigen bibliotheek –  en in de vorm van overhoren. Er wordt naar gestreefd dat leerlingen middels een goeie planning hun huiswerk voldoende en op tijd af hebben en ook nog toekomen aan hobby’s en een vrij weekend. Als er specifieke (leer)problemen zijn, dan wordt gekeken of ook die binnenshuis kunnen worden begeleid. Mocht het nodig zijn dan gaan we op zoek naar aanvullende hulp.

Deelnemen aan huiswerkbegeleiding gaat op afspraak en kost € 10 per keer. Vooraf hebben we een gesprek met jou en (één van) je ouders waarin we nagaan wat precies je/jullie bedoeling en wensen zijn. We zetten de afspraken op papier en kunnen daarna aan de slag.

Ook leerlingen van de basisschool krijgen soms een huiswerktaak mee en ook voor hen en hun ouders kan het prettig zijn ondersteuning te krijgen bij het plannen en uitvoeren van deze taak of opdracht. Omdat we huiswerk in de basisschoolleeftijd niet propageren maar weten dat het kan schelen als kinderen even geholpen worden bij hoe je dat aanpakt, staat de huiswerkbegeleiding ook open voor basisschoolleerlingen en hun ouder(s). In 4 of 5 keer laten we kinderen en hun ouders kennis maken met gestructureerd leren en werken aan taken. Daarna kunnen ze het zelf en hebben ze weer tijd over voor speelse zaken.
Lokaal 11 | De Voorstreek 13 | Gerkesklooster | 0512 – 785787

 

contact en ontmoeten..